fbpx

Bridges Challenge

Bridges Challenge

มนุษยชาติเข้าใจมานานแล้วว่าสะพานเป็นปัจจัยสำคัญของการขนส่งและสื่อสาร  Bridge Challenge ของเรามุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจของการสื่อสาร และการเชื่อมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน

การสื่อสารที่ผิดพลาดเป็นต้นต่อของปัญหาต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลา คุณภาพและโอกาสในการทำงาน

กิจกรรมของเรามีขึ้นเพื่อจัดการและแก้ปัญหาเหล่านั้น ผ่านกิจกรรมการสร้างทีม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ความร่วมมือภายในองค์กรและการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

 

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Download now

 

Verification