fbpx

Smoothie Challenge

SmoothieSmoothies Challenge

ทุกคนรู้ดีว่าส่วนประกอบที่ดี ย่อมนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดี องค์กรของคุณก็เช่นเดียวกัน การผสมผสานของบุคลากรที่ยอดเยี่ยม การสื่อสารในองค์กรและการทำงานร่วมกัน เป็นสูตรสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

Smoothies Challenge ของเราส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในองค์กรณ์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

วัตถุประสงค์ของเกมคือการแสดงวิธีการในการทำงานของคุณ และความสำเร็จในการทำงานเพื่อแข่งขันกับผู้อื่นและแสวงหาผู้ที่ทำงานดีที่สุด

 

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Download now

 

Verification