fbpx

The Investigation Affair

Investigation Affair

ทีมที่เข้าร่วมจะต้องแข่งขันกันเพื่อสืบหาเบาะแส ค้นหาหลักฐาน และแก้ไขคดี เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการเป็นนักสืบ

คุณจะได้รับแท็บเล็ต เอกสารและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับกิจกรรม กิจกรรมนี้จะสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อชัยชนะ

 

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Download now

 

Verification